Smart Workplaces

Het Nieuwe Werken met meer efficiency én een prettige werkbeleving.

Eenvoudig reserveren van werkplekken

De manier waarop we werken veranderd. Medewerkers werken steeds vaker tijd- en plaats onafhankelijk. Flexibiliteit en vraag gestuurd werkplekgebruik wordt steeds belangrijker maar de werkplekken sluiten hier nog niet bij aan. Uit berekeningen blijkt dat een bedrijf vele tienduizenden euro’s per jaar bespaart wanneer zij overgaat van 1 naar 0,7 werkplek per persoon. Steeds meer managers in Nederland grijpen deze kans op besparing. Smart Workplaces verhoogt de efficiency van het gebruik en helpt medewerkers om gemakkelijk de beste geschikte plek voor de dag te vinden.

Discrete meting van de bezetting

Als u wilt besparen op de exploitatiekosten, maar geen zicht heeft op de werkelijke bezettingsgraad van de beschikbare werkplekken kan monitoring een uitkomst bieden. Waar incidentele turf-metingen onnauwkeurige informatie opleveren wordt met de kleine draadloze sensoren van Innivo voortdurend het werkelijke gebruik van werkplekken geregistreerd en ‘no-shows’ en ‘early-stops’ geïdentificeerd. Deze sensordata worden helder ontsloten via begrijpelijke analyses en rapportages. Verhoging van de efficiency en besparingen op huisvestingskosten liggen daarmee binnen handbereik.

Discrete meting van de bezetting

Als u wilt besparen op de exploitatiekosten, maar geen zicht heeft op de werkelijke bezettingsgraad van de beschikbare werkplekken kan monitoring een uitkomst bieden. Waar incidentele turf-metingen onnauwkeurige informatie opleveren wordt met de kleine draadloze sensoren van Innivo voortdurend het werkelijke gebruik van werkplekken geregistreerd en ‘no-shows’ en ‘early-stops’ geïdentificeerd. Deze sensordata worden helder ontsloten via begrijpelijke analyses en rapportages. Verhoging van de efficiency en besparingen op huisvestingskosten liggen daarmee binnen handbereik.

Management & Analyse

Uw facilitair manager heeft u met Smart Workplaces een innovatieve resourcemanagementtool in handen. Alle geregistreerde data worden helder ontsloten via begrijpelijke analyses en rapportages. Op basis daarvan neemt u gefundeerde beslissingen voor de exploitatie en gebruiksefficiency van uw werkplekken en vergaderruimten op korte, middellange en lange termijn.

Gebruiksvriendelijk en efficiënt

Met Innivo Workplace verhoogt u de gebruiksvriendelijkheid en efficiency van uw gebouw en bespaart u gemakkelijk op de exploitatiekosten. Innivo Workplaces is een investering die zichzelf snel zal terugverdienen door een optimale benutting van de voorziene werkruimte en mogelijke besparingen inzake kantooroppervlakte en –inrichting, onderhoud en operationele kosten. Dit concept is bij uitstek geschikt voor het (verder) flexibiliseren van kantoren. Daarnaast kunt u met Innivo Workplaces eenvoudig tegemoetkomen aan de behoefte van werknemers aan een eigen identiteit op hun flexwerkplek.